Dự án Cầu
Geo Science có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc cầu với rắt nhiều các loại cầu khác nhau và các dự án liên quan, làm việc trong môi trường và cơ cấu với quy mô toàn cầu.Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật để phục vụ cho việc quan trắc các thiết bị sẵn có.
Hệ thống quan trắc tự động Real-Time của cầu bắc qua sông Da-Jia ,Taichung

Dự án này nằm tại cầu đường sắt bắc qua sông Da-Jia, nơi Geotech xác định vị trí nguy hiểm của trụ cầu bằng cách quan trắc rung chấn và phân tích tần số HHT trước khi thiết kế một hệ thống theo dõi tự động Real-Time, dữ liệu được truyền qua GPRS và internet ,một hệ thống cảnh báo hoàn chỉnh được thiết lập để giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Chi tiết