Dự án Móng - Hố Đào
Geo Science chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc đo tự động và thủ công cho các công trình quan trọng như MRT, cầu, hầm, phần ngầm nhà cao tầng, đập, hồ chứa, cầu cảng - đê chắn sóng, thí nghiệm/thử tải cọc, lũ quét - lũ bùn đá, sạt trượt mái dốc.
Dự án SHINKONG MITSUKOSHI thi công cạnh ga đường sắt cao tốc ZuoYing Taiwan

Theo 「Điều kiện được thi công các công trình tiếp giáp đường sắt của các tổ chức phi chính phủ」, phải thực hiện giám sát tự động real-time trước khi xây dựng các công trình tiếp giáp đường sắt, để cảnh báo và bảo vệ sự an toàn của tàu cao tốc, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu trong tương lai. Cung cấp hệ thống giám sát tự động real-time kết hợp sử dụng phương thức truyền tải dữ liệu không dây GPRS.

Chi tiết