Dự án Cầu
Geo Science chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc đo tự động và thủ công cho các công trình quan trọng như MRT, cầu, hầm, phần ngầm nhà cao tầng, đập, hồ chứa, cầu cảng - đê chắn sóng, thí nghiệm/thử tải cọc, lũ quét - lũ bùn đá, sạt trượt mái dốc.
Hệ thống quan trắc tự động Real-Time của cầu bắc qua sông Da-Jia ,Taichung

Dự án này nằm tại cầu đường sắt bắc qua sông Da-Jia, nơi Geotech xác định vị trí nguy hiểm của trụ cầu bằng cách quan trắc rung chấn và phân tích tần số HHT trước khi thiết kế một hệ thống theo dõi tự động Real-Time, dữ liệu được truyền qua GPRS và internet ,một hệ thống cảnh báo hoàn chỉnh được thiết lập để giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Chi tiết