> 20 năm
> 20 năm

Kinh nghiệm tư vấn

> 500 Dự Án
> 500 Dự Án

Hoàn Thành

100 tỷ
100 tỷ

Doanh Thu

Sản phẩm đa dạng
Sản phẩm đa dạng

Taiwan, UK, US, ...

Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Geo Science chuyên cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc đo tự động và thủ công cho các công trình quan trọng như MRT, cầu, hầm, phần ngầm nhà cao tầng...

Dự án nổi bật

Công ty TNHH Geo Science chuyên cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc đo tự động và thủ công cho các công trình quan trọng như MRT, cầu, hầm, phần ngầm nhà cao tầng...