Dự án Thí Nghiệm Cọc
  • Tên dự án: Rạp Xiếc Phú Thọ - Đường Lữ Gia
  • Thời gian bắt đầu: 2022
  • Thời gian hoàn thành: 2022
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án: Thí nghiệm ứng suất Strain gauge, A9
Chi tiết dự án
Nội dung bài viết đang được chúng tôi cập nhật. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!