CUNG CẤP PHẦN MỀM QUAN TRẮC
01/01/2022
3.362 views

I. CUNG CẤP PHẦN MỀM QUAN TRẮC TRÊN NỀN TẢNG WEB (WEB-BASED MONITORING SYSTEM)

1. Cung cấp thiết bị và giải pháp phần mềm quan trắc bằng toàn đạc tự động cho Metroline, đập thủy điện
 

Các dự án tàu điện ngầm Metro hoặc thủy điện là những công trình quan trọng với cấp xây dựng và quan trắc công trình đều là cấp 1 hoặc cấp đặc biệt, do vậy công tác quan trắc được đặt lên hàng đầu. Giải pháp quan trắc độ biến dạng và dịch chuyển 3 chiều cho nhiều điểm đồng thời bằng các máy toàn đạc điện tử tự động (Automatic Total Station) là giải pháp tối ưu mang lại hiệu quả và độ chính xác rất cao cho chủ đầu tư và các bên liên quan. 


Hình ảnh dự án quan trắc tự động metro Sài Gòn- Đoạn Thi Sách được tư vấn thực hiện bởi công ty GEO SCIENCE. 


G

Hình ảnh dự án quan trắc tự động metro Sài Gòn- Đoạn Thi Sách được tư vấn thực hiện bởi công ty GEO SCIENCE. Máy toàn đạc tự động được lắp cạnh vỏ hầm
2. Cung cấp phần mềm quan trắc cho đập thủy điện

Với kinh nghiệm đã thi công nhiều hệ thống phần mềm cho các đập thủy điện, hồ chứa lớn trên cả nước, công ty GEO SCIENCE có nhiều giải pháp phần mềm phục vụ công tác quan trắc tự động đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư, phù hợp với các thông tư và quy định hiện hành như TT47/2017/TT-BTNMT

Hình ảnh giao diện phần mềm quan trắc trực tuyến hồ chứa nước Ngòi Giành- Phú Thọ công trình cấp 1 được thực hiện bởi công ty GEO SCIENCE
3. Cung cấp phần mềm cho các dự án quan trắc tự động 

 

Đặt dịch vụ
capcha