Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Thủy Điện Bản Vẽ
  • Thời gian bắt đầu: 1/2020
  • Thời gian hoàn thành: 4/2020
  • Địa điểm dự án: Yên Na, Tương Dương, Nghệ An
  • Mô tả dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống đo rung chấn
Chi tiết dự án
Cung cấp thiết bị, tư vấn giải pháp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị & kết nối hệ thống quan trắc thủ công, tự động cho Đập Thủy Điện Bản Vẽ - Nghệ An.

Hình ảnh dự án: