Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Thủy Điện Bình Điền
  • Thời gian bắt đầu: 2022
  • Thời gian hoàn thành: 2022
  • Địa điểm dự án: xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Mô tả dự án: Sửa chữa và nâng cấp hệ thống quan trắc tự động
Chi tiết dự án
HÌnh ảnh dự án:

Không có mô tả ảnh.