Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Hồ chứa nước Ngàn Trươi
  • Thời gian bắt đầu: 2023
  • Thời gian hoàn thành: 2023
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống quan trắc tự động
Chi tiết dự án
Nội dung bài viết đang được chúng tôi cập nhật. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!