CUNG CẤP PHẦN MỀM QUAN TRẮC
14/06/2021
1.062 views
1. Phần mềm quan trắc qua Web Web-based GIS 2. Phần mềm MRT phục vụ nhập liệu đo thủ công, hiển thị mọi biểu đồ, in báo cáo, lưu trữ dữ liệu tất cả trong 1 phần mềm duy nhất.

3. Phần mềm thu thập và xử lý dữ liệu tự động LoggerNet hãng Campbell Scientific

Đặt dịch vụ
capcha