CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
04/01/2022
298 views
QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Quan trắc công trình giao thông đường bộ là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển vị và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo thời gian như: quan trắc lún nền đườngg bằng mốc lún, mốc từ tính, nhện từ, bàn lún từ tính; quan trắc mực nước ngầm, áp lực nước lỗ rỗng bằng Piezometer hay Standpipe Piezometer; quan trắc nghiêng bằng Inclinometer, quan trắc áp lực đất bằng total pressure cell; ...vv...

Hình ảnh lắp đặt thiết bị công trình thực tế:Đặt dịch vụ
capcha