Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Thủy Điện Đồng Nai 5
  • Thời gian bắt đầu: 2023
  • Thời gian hoàn thành: 2023
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án: Thi công hệ thống máng cáp tín hiệu & lắp đăt các thiết bị quan trắc chuyển vị crackmeter
Chi tiết dự án
Nội dung bài viết đang được chúng tôi cập nhật. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!