Dự án Tàu Điện Ngầm
  • Tên dự án: Dự án đường sắt chạy dưới đường hầm TAIPEI MRT(CK570B) ,Đường sắt cao tốc và Cao tốc Taiwan
  • Thời gian bắt đầu: 2005
  • Thời gian hoàn thành: 2006
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Nhà thầu: Da Chin Construction Co, Ltd.
  • Hệ thống quan trắc tự động toàn bộ.
  • Cung cấp Datalogger và Multiplexer. 
  • Cung cấp phần mềm quản lý cơ sỏ dữ liệu – GeoAuto Series.