Dự án Hầm
  • Tên dự án: Dự án hầm HẢI VÂN VIETNAM – Hệ thống quan trắc tự động
  • Thời gian bắt đầu: 2000
  • Thời gian hoàn thành: 2005
  • Địa điểm dự án: Nằm giữa Huế và Đà Nẵng
  • Mô tả dự án: Hầm Hải Vân với chiều dài 6,28 km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, xuyên qua đèo Hải Vân. Nó nằm trên quốc lộ 1 nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng miền Trung Việt Nam.
Chi tiết dự án
NHÀ THẦU: HAZAMA – CENCO 6 JV
  • Thiết bị – Extensometer, Pressure Cell, Rock Bolt, and Measure Anchor Installation
  • Cung cấp Datalogger và Multiplexer
  • Cung cấp phần mềm tự động – GEOAUTO hệ thống quan trắc tự động
  • Cung cấp phầm mềm quản trị cơ sở dữ liệu – DBMS bao gồm quản trị dữ liệu 3-D