Dự án Tàu Điện Ngầm
  • Tên dự án: Dự án Quan trắc Các Công Trình Lân Cận Đường Hầm Taipei MRT CF660
  • Thời gian bắt đầu: Jan 2017
  • Thời gian hoàn thành:
  • Địa điểm dự án: Quận Banqiao , Thành phố New Taipei , Taiwan
  • Mô tả dự án: Sự phát triển đô thị hiện đại ở Taipei đi liền với các công trình xây dựng lớn cạnh đường hầm MRT. Trong suốt quá trình xây dựng, nó có thể gây ra mức rung chấn cao, lún, làm hư hỏng đường hầm MRT.
Chi tiết dự án
     Sự phát triển đô thị hiện đại ở Taipei đi liền với các công trình xây dựng hạng nặng lân cận đường hầm MRT. Trong suốt quá trình xây dựng, nó có thể gây ra mức rung chấn cao, lún, làm hư hỏng đường hầm MRT.
     Taipei MRT CF660 nằm ở Quận Banqiao , Thành phố New Taipei , Taiwan. Cục đường hầm MRT rất quan tâm về việc xây dựng lại cầu thu phí gần đó sẽ tác động tới kết cấu của đường hầm MRT . Vì vậy, công tác quan trắc cần được tiến hành dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn. Phạm vi công việc bao gồm cung cấp cảnh báo với hệ thống cảnh báo sớm, lắp đặt các thiết bị quan trắc ở môt số  địa điểm , thu thập và phân tích số liệu cho các dự án trong tương lai.
     Khu vực lắp đặt hệ thống quan trắc tự động có thể được chia thành 4 phân đoạn lớn: 
1) Khu vực A - "Khu vực đường sắt cao tốc " – Đường ShiMin
2) Khu vực B - "Khu vực phía nam  tuyến xanh lam MRT " trên đường  WenHua
3) Khu vưc C - Tuyến 64 khu vực xây dựng lại Cầu cao. 
4) Khu vực D "Khu vực phía nam tuyến MRT " – Ga Y15 MRT 
  • Khách hàng:ChunYuan Construction Co., Ltd. 
  • Hệ thống:Quan trắc thời gian thực bằng phần mềm chuyên nghiệp Database-GeoAuto-Standard . (Phát triển bởi Geotech Science Co., Ltd.)