Dự án Đường Sắt Cao Tốc
  • Tên dự án: Dự án quan trắc rung chấn tuyến cao tốc từ Taipei đến Kaohsiung-Hệ thống quan trắc tự động real-time
  • Thời gian bắt đầu: 2005
  • Thời gian hoàn thành: 2008
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án: Tuyến đường sắt cao tốc Taiwan dài gần 345 km từ Taipei đến Kaohsiung, đi qua 14 vùng miền thành phố lớn.
Chi tiết dự án
        Tuyến đường sắt cao tốc Taiwan dài gần 345 km từ Taipei đến Kaohsiung, đi qua 14 vùng miền thành phố lớn.. Nó cắt qua bờ đông của khu vực Tainan Science ( vị trí nhạy cảm ,hay xảy ra rung chấn,các nhà máy công nghệ cao), Tập đoàn đường sắt Đài Loan (THSRC) đã lập thiết kế sao cho trong suốt quá trình hoạt động, các rung chấn theo chiều dọc trong khoảng 200m mỗi bên của đường đỏ sẽ không quá 68 dB, tránh ảnh hưởng tới các nhà máy công nghệ cao trong khu vực Tainan Science-Khu công nghiệp tập trung . Tainan Science (TSIP) đã khởi xướng dự án để hạn chế rung chấn, cũng như tiến hành đo lường rung chấn để xác định sự ảnh hưởng của dự án đến khu vực này. 
       Mục đích của dự án là để quan trắc rung chấn dưới lòng đất và phân tích dữ liệu lâu dài,cũng như xác minh sự ảnh hưởng của rung chấn để giảm rung chấn trong lòng đất bao gồm hoạt động của tàu trên tuyến đường sắt cao tốcTaiwan (THSR).
        Trong dự án chúng tôi đã lắp đặt 96  vibration sensor trong khu vực và sử dụng công nghệ quan trắc tự động real-time để thu thập số liệu,bao gồm rung chấn gây ra bởi tàu hỏa (3638 times, 219523 records) và tiếng ồn xung quanh (366032 records).