Dự án Tàu Điện Ngầm
Công ty Geo Science đã từng thi công rất nhiều các dự án quan trắc lớn nhỏ về tàu điện ngầm hay các dự án liên quan đặc biệt ở Singapore và Đài Loan.
Dự án Quan trắc Các Công Trình Lân Cận Đường Hầm Taipei MRT CF660

Sự phát triển đô thị hiện đại ở Taipei đi liền với các công trình xây dựng lớn cạnh đường hầm MRT. Trong suốt quá trình xây dựng, nó có thể gây ra mức rung chấn cao, lún, làm hư hỏng đường hầm MRT.

Chi tiết
Dự án MRT TAIPEI -NEIHU LINE-CB420 – Hệ thống quan trắc tự động

Nhà thầu: JV (Taiwan Continental Engineering Corp. & Japan Tekken Construction)

Chi tiết