Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Hồ Chứa Nước Ngòi Giành
  • Thời gian bắt đầu: 2019
  • Thời gian hoàn thành: Đang thi công
  • Địa điểm dự án: Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Cung cấp thiết bị, tư vấn giải pháp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị & kết nối hệ thống quan trắc thủ công, tự động cho Hồ chứa Ngòi Giành - Phú Thọ.

Một số hình ảnh thực tế công trường: