Dự án Ổn Định Kè/Nền Đắp
  • Tên dự án: Quan trắc nâng cấp tuyến đường sắt cao tốc Taiwan
  • Thời gian bắt đầu:
  • Thời gian hoàn thành: 6- 2015
  • Địa điểm dự án: THSR TK122+600 - TK122+700
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Do điều kiện đất yếu, bờ kè đoạn  TK122 + 600 to TK122 + 700 - THSR sẽ được bơm vữa gia cố. Trong suốt thời gian thi công, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu cũng như các công trình lân cận, hệ thông quan trắc tự động real-time được đề xuất. Dựa theo những yêu cầu về độ an toàn, giá trị cảnh báo được thiết lập sao cho hệ thống có thể tự động thông báo tới các đơn vị tương ứng khi nguy hiểm được phát hiện.

Một số thiết bị được lắp đặt ở khu vực khác, chẳng hạn như Optical Differential Settlement Monitoring System (ODSM) cho quan trắc tính ổn định liên tục lâu dài về độ lún, and Advanced in Place Inclinometer (SAA). 


Thầu chính: Taiwan High-Speed Rail Corporation.