Thiết bị đo rung chấn Mini-Seis III
Thông Số Kĩ Thuật
Thông số chung  
Số kênh đo 3 kênh đo rung và 1 kênh đo mức âm
Hiển thị Màn hình LCD với bàn phím cơ điều khiển
Khả năng lưu trữ lên đến 4096 bản ghi
Chế độ ghi Waveform, Histogram, Histogram/Waveform combination
Thời gian sử dụng pin ~10 ngày
Kích thước 150x115x90mm
Trọng lượng 1.5kg
Cổng kết nối PC USB
Tần suất lấy mẫu waveform 1024, 2048, 4096, 8192, 16384/s 
Độ dài bản ghi waveform 1-120s
Xuất dữ liệu trực tiếp ra USB
Cảm biến Geophone  
Biên độ dao động 260mm/s
Dải đo tần số 2-250 Hz (ISEE);  1-315 Hz (DIN)
Độ phân dải 0.008 mm/s
Độ chính xác (ISEE/DIN) +/- 5% hoặc 0.5mm/s
Mật độ truyền dẫn 2.01 g/cc (125 lbs/ft3)
Ngưỡng kích hoạt ≥ 0.254mm/s
Cảm biến Microphone  
Dải đo Lên tới 512 Pa [148.8 dB]
Dải đo tần số 2-250Hz
Độ phân giải ≤0.0156 Pa
Độ chính xác Độ chính xác tuyến tính theo ISEE 2017
Ngưỡng kích hoạt ≥ 88 dBL

Chi Tiết Chung

Features

 • 32 Bit Microprocessor / 16 Bit Resolution
 • Three Seismic Channels and One Acoustic Channel Linear or A Weighted
 • High Speed USB and Serial Support
 • Write to USB Thumb Drive
 • Waveform, Histogram and Histogram/Waveform Combination Modes
 • Sample Rates: 1024, 2048, 4096
 • Waveform Record Duration: 1 to 60 Seconds
 • Histogram Intervals: 1, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 Seconds
 • No Downtime Between Waveform Events
 • Remote Access
 • Print to Optional External Printer