Dự án Thí Nghiệm Cọc
  • Tên dự án: Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao - Quế Võ
  • Thời gian bắt đầu: 12/2019
  • Thời gian hoàn thành: 12/2019
  • Địa điểm dự án: Khu Công Nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án

Dự án thí nghiệm cọc tại Nhà Máy đốt rác phát điện công nghệ cao - Quế Võ

Chủ đầu tư:Công ty CP Môi Trường Năng Lượng Thăng Long
Geo Science: Tư vấn, thực hiện phần thí nghiệm cọc tự động

Một số thiết bị chính: Bộ đo và xử lý dữ liệu tự đồng Datalogger, Đầu đo chuyển vị chính xác cao, Cảm biến lực Loadcell

Một số hình ảnh thực tế: