Dự án Thí Nghiệm Cọc
  • Tên dự án: Thí nghiệm cọc Vinasanfu Đình Vũ
  • Thời gian bắt đầu: 08/2019
  • Thời gian hoàn thành: 09/2019
  • Địa điểm dự án: Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng
  • Mô tả dự án: Dự án thí nghiệm cọc Vinasanfu
Chi tiết dự án
Cung cấp thiết bị, tư vấn giải pháp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị & kết nối hệ thống thử tải cọc thủ công, tự động.

Hình ảnh thực tế thí nghiệm cọc tự động dự án Vinasanfu ở Hải Phòng.


Đơn vị thi công: Công ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức
Đơn vị tư vấn và cung cấp hệ thống thí nghiệm tự động: Công ty TNHH Geo Science