Dự án Thí Nghiệm Cọc
Công ty Geo Science đã từng cung cấp thiết bị phục vụ cho các dự án thí nghiệm cọc trong và ngoài nước. Đồng thời tư vấn giúp nhà thầu về lựa chọn thiết bị, cách lắp đặt và phương pháp giám sát tối ưu.
Dự án Vinasanfu Đình Vũ

Dự án thí nghiệm cọc Vinasanfu

Chi tiết
Dự án thí nghiệm cọc ở Quảng Trị

Dự án Thí nghiệm cọc thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị

Chi tiết