Làm sao để kiểm tra khi nghi ngờ cảm biến dây rung & dây tín hiệu bị hư hại ?
17/06/2021
580 views

I – Giới thiệu

Một trong những phương pháp đơn giản để kiểm tra những nơi mà nghi ngờ có cảm biến hay dây tín hiệu bị hư hại đó là kiểm tra điện trở để xác định xem có thật sự có xảy ra vấn đề hay không.
Việc đo điện trở có thể được tiến hành dễ dằng bằng nhiều loại đồng hồ vạn năng hiện có sẵn trên thị trường.

II – Đo điện trở dây

  • Điện trở dây tín hiệu dây rung
  • Bước 1: Chỉnh khoảng đo về 200Ω  hoặc Ω nếu sử dụng đồng hồ vạn năng có chế độ khoảng đo tự động.
  • Bước 2: Kẹp đầu đỏ của đồng hồ vạn năng vào dây đỏ (VW+) của dây tín hiệu cảm biến dây rung, đầu đen của đồng hồ vạn năng vào dây đen (VW-) của dây tín hiệu cảm biến dây rung.
Số đo được có thể sai lệch trong khoảng ±10% theo số đo dưới đây:
+ Đầu đo áp lực: ~ 160Ω
+ Thiết bị đo ứng suất: ~ 180Ω
+ Cuộn dây đồng trục: ~ 50Ω
Nếu số liệu vượt quá khoảng đo này vậy thì lõi dây tín hiệu đã có vấn đề.
Nếu số liệu là 50% vậy thì đã có vấn đề xảy ra với 1 trong số các lõi của dây tín hiệu.
 
  • Điện trở của dây nhiệt độ
  • Bước 1: Chỉnh khoảng đo về 20Ω  hoặc Ω nếu sử dụng đồng hồ vạn năng có chế độ khoảng đo tự động.
  • Bước 2: Kẹp đầu đỏ của đồng hồ vạn năng vào dây xanh (T+) của dây nhiệt độ, đầu đen của đồng hồ vạn năng vào dây trắng (T-) của dây nhiệt độ.
Số đo sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ như sau:
+ 10°C ~ 5.971kΩ (5971Ω)
+ 15°C ~ 4.714kΩ (4714Ω)
+ 20°C ~ 3.478kΩ (3478Ω)
+ 25°C ~ 3.000kΩ (3000Ω)
Vui lòng tham khảo bảng tra nhiệt độ theo điện trở như bên dưới.
Nếu số đo khác thì có vấn đề với cảm biến nhiệt độ hay dây tín hiệu nhiệt độ.
 
Bảng 1: Bảng tra nhiệt độ - điện trở
 
 
  • Điện trở của tất cả mỗi đầu dây dẫn
  • Bước 1: Chỉnh khoảng đo về 20Ω  hoặc Ω nếu sử dụng đồng hồ vạn năng có chế độ khoảng đo tự động.
  • Bước 2: Toàn bộ mỗi đầu dây dẫn cần được kiểm tra bằng cách kết nối với kẹp đỏ và kẹp đen của đồng hồ vạn năng
 

+ Đỏ & dây nối đất
+ Đen & dây nối đất
+ Xanh & dây nối đất
+ Trắng & dây nối đất
Số đo của O.L (open loop) có nghĩa là điện trở cao/vô cực = OK
Nếu số đo thấp hơn mức này vậy thì đang có vấn đề với dây tín hiệu.

Bình luận facebook