Định tuyến & Quan trắc hầm
08/03/2023
434 views
ĐỊNH tuyến và khảo sát trong quan trắc hầm

định tuyến đường hầm

Định tuyến đường hầm chỉ đơn giản là vị trí hoặc cách bố trí của đường hầm trên mặt đất; định tuyến có thể là theo chiều ngang hoặc dọc. Trong khi hướng tuyến ngang chạy dọc theo tâm đường hầm, hướng tuyến dọc xác định những thay đổi về độ cao của đường hầm. Định tuyến đường hầm là một cân nhắc thiết kế cần thiết mà người ta nên thực hiện trước khi tiến hành xây dựng đường hầm. 

Khảo sát chi tiết đường hầm với các phép đo chính xác được thực hiện để định tuyến trước khi thi công đường hầm mới. Nếu định tuyến sai, không thể hợp long cả tuyến hầm. Khi bắt đầu công việc, tim tuyến được đánh dấu trên mặt đất với độ chính xác cao, từ đó có thể xác định chính xác chiều dài của tuyến hầm. Sau đó, thực hiện công tác khảo sát để đảm bảo xác định đúng tim đường hay dọc tuyến hầm và các cao độ được chuyển đổi thành các vị trí ngầm.

ĐỊNH TUYẾN BẰNG TOÀN ĐẠC

Máy toàn đạc hay là máy kinh vĩ toàn đạc là một thiết bị điện tử được sử dụng trong khảo sát và thi công xây dựng. Thiết bị dùng để đo cả góc đứng lẫn góc ngang và khoảng cách, một máy tính nhúng được tích hợp bên trong để thu thập và xử lý dữ liệu.

Máy toàn đạc điện tử cho phép người vận hành kiểm soát thiết bị từ xa. Không cần đến các kỹ sư hỗ trợ tại hiện trường để vận hành hay đi gương và có thể thực hiện hoàn toàn

Tunnel Alignment
 
 Total Station
Bình luận facebook