Quan trắc mực nước hồ chứa
20/04/2021
888 views
QUAN TRẮC MỰC NƯỚC HỒ CHỨA
 
  1. Giới thiệu chung:

Xác định mực nước hồ chứa, kiểm soát mực nước của hồ chứa, đập thủy điện liên tục đảm bảo theo thông tư của các sở TN&MT

  1. Phương Pháp Quan Trắc
I. Đo thủ công
1. Cột thủy chí
Quan trắc thủ công bằng mắt thường
Lắp đặt:
+ Lắp đặt thước thủy chí bằng thép dọc theo mặt bê tông từ mặt đập xuống đáy đập
Đo ghi dữ liệu:
+ Quan trắc mực nước bằng mắt thường

 
                                                        Hình 1: Cột thủy chí
 
2. Máy đo mực nước thủ công
Quan trắc thủ công, chi phí thấp.
Lắp đặt:
+ Lắp đặt ống thép dọc theo mặt bê tông từ mặt đập xuống đáy đập
Đo ghi dữ liệu:
+ Dùng máy đo mực nước để xác định mực nước hiện tại.
 
      Hình 2: Máy đo mực nước
 
II. Đo bán tự động / Đo tự động


1. Cảm biến đo áp lực nước (Tiếp xúc)
Quan trắc tự động & thủ công
Lắp đặt:
+ Gắn cố định cảm biến đo áp lực nước vào trong ống thép.
+ Lắp đặt và nối ống thép dọc theo mặt bê tông từ đáy đập lên đến mặt đập
Đo ghi dữ liệu
PA1 -  Dùng máy đo cầm tay để đo trực tiếp dữ liệu tại chỗ
PA2 -  Đấu nối vào bộ thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu tự động Datalogger. Dữ liệu được tự động thu thập, xử lý và hiển thị thời gian thực thông qua phần mềm được cài sẵn trên máy tính ở phòng điều khiển trung tâm.
 Hình 3: Cảm biến đo áp lực nước (Tiếp xúc)
 
 
2. Cảm biến đo mực nước loại Radar (không tiếp xúc)
Quan trắc tự động & thủ công
Lắp đặt:
+ Lắp đặt giá đỡ cảm biến tại măt đập, sau đó gắn cảm biến đo mực nước loại radar vào giá đỡ tại vị trí thông thoáng từ mặt đập xuống đáy đập.
Đo ghi dữ liệu:
+ Đồng hồ điện tử hiển thị dữ liệu liên tục tại chỗ
+ Kết nối cảm biến về máy tính, dữ liệu hiển thị và lưu trữ thông qua phần mềm.
     
 
 
                      Hình 4: Cảm biến đo mực nước loại Radar
 
 
3. Cảm biến đo mực nước loại Ultrasonic (không tiếp xúc)
Quan trắc tự động & thủ công
Lắp đặt:
+ Lắp đặt giá đỡ cảm biến tại măt đập, sau đó gắn cảm biến đo mực nước loại Ultrasonic vào giá đỡ tại vị trí thông thoáng từ mặt đập xuống đáy đập.
Đo ghi dữ liệu:
+ Đồng hồ điện tử hiển thị dữ liệu liên tục tại chỗ
+ Kết nối cảm biến về máy tính, dữ liệu hiển thị và lưu trữ thông qua phần mềm.
 
 Hình 5: Cảm biến đo mực nước loại Ultrasonic
 
 

Bình luận facebook