Quan trắc rung chấn/địa chấn trong thi công xây dựng
05/01/2022
254 views
QUAN TRẮC RUNG CHẤN/ĐỊA CHẤN

Nổ mìn, đầm nén, đóng cọc, phá dỡ. Bất kỳ dự án thi công xây dựng hoặc cải tạo nào đều sẽ tiến hành ít nhất một trong những hoạt động này. Mặc dù mỗi hoạt động là khác nhau rõ ràng nhưng chúng đều có một điểm chung đó là gây ra rung chấn.
Trong hầu hết các điều kiện, các hoạt động xây dựng không tạo ra mức rung chấn đủ lớn để gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, chúng có thể và thường gây ra khiếu nại từ chủ đầu tư và những hộ dân cư xung quanh. Trong một số trường hợp, hàng xóm cũng có thể cáo buộc dự án xây dựng của bạn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do tác động của quá trình thi công lên các công trình lân cận.
 
Vì các cá nhân cảm nhận rung chấn rất khác nhau, nên không thể định lượng rung chấn dựa trên mô tả của một người. Nhận thức của con người là một chỉ báo kém về mức độ rung chấn và các ảnh hưởng phá hoại lên công trình.Cách duy nhất để xác định chính xác mức độ rung chấn là sử dụng thiết bị đo rung/địa chấn để đo và ghi lại các rung chấn gây ra bởi các hoạt động thi công xây dựng. Thiết bị đo rung/địa chấn ghi lại lịch sử thời gian và các đặc tính liên quan của các rung chấn, bao gồm cả vận tốc hạt đỉnh (PPV) và tần số, dữ liệu phân tích FFT. Thông tin này sau đó có thể được dùng để so sánh với các tiêu chí theo tiêu chuẩn được công bố cho các loại cấu trúc cụ thể để xác định xem mức độ rung chấn có đủ cao để ghi ra hư hỏng kết cấu hay không.

Nhiều cấu trúc hiện tại có vết nứt hoặc các bất thường thẩm mỹ khác. Một hiện tượng thú vị là mọi người thường nhận thấy những vết nứt hiện có này hoặc những bất thường khác sau khi công trình xây dựng gần đó bắt đầu. Họ nhầm lẫn các vết nứt này với các hoạt động xây dựng. Khi được tiến hành cùng với khảo sát tình trạng tiền xây dựng của các công trình lân cận ghi lại vết nứt hiện có và dấu hiệu bằng hình ảnh/ video, quan trắc rung chấn còn có giá trị lớn hơn. Dữ liệu quan trắc rung chấn có thể giúp loại bỏ các khiếu nại về thiệt hại các công trình lân cận do ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng.

Quan trắc rung chấn là một công cụ quản lý rủi ro và là phương thức quan hệ tuyệt vời. Bằng cách tiến hành quan trắc rung chấn trong quá trình xây dựng , một cử chỉ thiện chí được thể hiện với những hộ dân, chủ đầu tư công trình lân cận rằng mối quan tâm của họ đang được giải quyết.

Một lợi ích khác là với các giới hạn rung chấn có thể thực hiện được xác định trước với dữ liệu quan trắc thời gian thực, các hoạt động dây dựng gây ra rung chấn có thể bị dừng nếu chúng vượt qua giới hạn đã thỏa thuận đã công bố hoặc theo dự án cụ thể. Hệ thống quan trắc rung chấn giúp ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Bất cứ khi nào các hoạt động xây dựng được tiến hành gần các tòa nhà hiện có, nhà cửa, công trình kiến trúc lịch sử... mức độ rung chấn và ảnh hưởng của nó lên cấu trúc này cần được xem xét. Nổ mìn. Cuốc cuốc. Đào đất. Nén. Đóng cọc. Phá dỡ. Nếu bạn đang lập kế hoạch hoặc đang thực hiện một dự án xây dựng hoặc cải tạo, bạn sẽ tiến hành ít nhất một trong những hoạt động này. Mặc dù mỗi hoạt động khác nhau rõ ràng, nhưng tất cả đều có chung một điểm điểm chung: Chúng đều tạo ra dao động.
 
Trong hầu hết các điều kiện, các hoạt động xây dựng không tạo ra mức rung động đủ lớn để gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, chúng có thể và thường gây ra khiếu nại từ chủ sở hữu và người cư ngụ xung quanh. Trong một số trường hợp, hàng xóm cũng có thể cáo buộc dự án xây dựng của bạn phải chịu trách nhiệm thiệt hại về cấu trúc của chúng. Điều này đặc biệt đúng khi một dự án bị các nước láng giềng không mong muốn.
 
Vì các cá nhân cảm nhận rung động rất khác nhau, nên không thể định lượng rung động dựa trên mô tả của một người. Nhận thức của con người là một chỉ báo rất kém về mức độ rung động và khả năng họ thực sự gây ra thiệt hại cho các cấu trúc. Cách duy nhất để xác định chính xác mức độ rung động là sử dụng máy đo địa chấn để đo và ghi lại các rung động do các hoạt động xây dựng tạo ra. Máy đo địa chấn ghi lại lịch sử thời gian và các đặc tính liên quan của các rung động, bao gồm cả vận tốc hạt đỉnh (PPV) và tần số. Thông tin này sau đó có thể được so sánh với các tiêu chí thiệt hại đã công bố cho các loại cấu trúc cụ thể để xác định xem mức độ rung động có đủ cao để gây ra hư hỏng kết cấu hay không.


 
Nhiều cấu trúc hiện tại có vết nứt hoặc các bất thường thẩm mỹ khác. Một hiện tượng thú vị là mọi người thường chỉ nhận thấy những vết nứt hiện có này hoặc những bất thường khác sau khi công trình xây dựng gần đó bắt đầu. Họ nhầm lẫn các vết nứt này với các hoạt động xây dựng. Khi được sử dụng cùng với khảo sát tình trạng tiền xây dựng của các cấu trúc lân cận ghi lại các vết nứt hiện có và dấu hiệu của sự cố bằng ảnh và / hoặc video ghi lại, giám sát rung động thậm chí còn có giá trị lớn hơn. dữ liệu giám sát rung động để bác bỏ hiệu quả khiếu nại về thiệt hại.
 
Giám sát rung động cũng là một công cụ quản lý rủi ro và quan hệ công chúng tuyệt vời. Bằng cách tiến hành giám sát rung động trong quá trình xây dựng, một cử chỉ thiện chí được thể hiện với những người hàng xóm rằng mối quan tâm của họ đang được giải quyết.
 
Một lợi ích khác là với các giới hạn rung động có thể thực hiện được xác định trước và dữ liệu giám sát rung động thời gian thực, các hoạt động xây dựng tạo ra rung động có thể bị dừng nếu chúng vượt quá giới hạn đã thỏa thuận đã công bố hoặc theo dự án cụ thể. Loại chương trình giám sát này thực sự có thể ngăn ngừa thiệt hại xảy ra.
 
Bất cứ khi nào các hoạt động xây dựng được tiến hành gần các tòa nhà hiện có, nhà cửa, công trình kiến ​​trúc lịch sử hoặc thiết bị nhạy cảm, mức độ rung động và ảnh hưởng của chúng lên các cấu trúc này cần được xem xét. Trong khi một số dự án có tiêu chí rung chấn được ghi trong thông số kỹ thuật của dự án, thì nhiều dự án lại không. Các vấn đề rung chấn trước khi dự án bắt đầu, một kế hoạch giám sát thích hợp cần được tiến hành và các vấn đề có thể được giải quyết một cách chủ động.
Bình luận facebook