Quan trắc ứng suất bê tông & thép dầm chuyển
20/04/2021
456 views
I – Giới thiệu

1. Dầm chuyển là gì ?
 
 Dầm chuyển là cấu kiện dầm có tác dụng phân phối lại tải trọng thẳng đứng. Trong nhiều trường hợp, đâm chuyển được bố trí để dàn đều tải trọng xuống móng.
        
2. Mục đích Quan trắc dầm chuyển
 Công tác quan trắc phân tích ứng suất làm việc của dầm khi chịu nội lực phức tạp: chịu uốn, chịu xoắn, chịu cắt.
  • Cảnh báo hiện tượng ứng suất bất thường có ảnh hưởng xấu đến chất lượng dầm chuyển.
  • Cung cấp các thông số ứng suất làm việc để đối chiếu với kết quả tính toán theo lý thuyết từ mô hình.
  • Theo dõi độ võng của dầm chuyển trong quá trình thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, kiểm tra mức độ an toàn của dầm trong giai đoạn vận hành sau này.
II – Phương án quan trắc Dầm Chuyển
1. Quan trắc biến dạng bê tông và cốt thép dầm chuyển
  • Phương pháp quan trắc
Lắp đặt các đầu đo ứng suất bê tông, đầu đo ứng suất thép tại các vị trí xác định trong dầm chuyển với dây tín hiệu được đưa ra ngoài khu vực thi công. Dùng máy đo cầm tay thủ công hoặc bộ thu thập và xử lý dữ liệu tự động Datalogger để theo dõi sữ thay đổi ứng suất trong quá trình thi công và vận hành.
  • Thiết bị sử dụng
           +  Đầu đo ứng suất bê tông
           +  Đầu đo ứng suất thép
           +  Máy đo thủ công cầm tay/ Bộ thu thập và xử lý dữ liệu tự động Datalogger
  • Hình ảnh thiết bị
                                   

                        Hình 1: Đầu đo ứng suất bê tông                                    Hình 2: Đầu đo ứng suất thép mini (Spot) 

  • Hình ảnh lắp đặt thiết bị thực tế

Hình 3: Lắp đặt đầu đo ứng suất cốt thépHình 4: Lắp đặt đầu đo ứng suất bê tông
 
Bình luận facebook