Ứng dụng Tiltmeter trong quan trắc công trình
12/05/2021
400 views
Tiltmeter dùng để đo sự thay đổi về độ nghiêng của các kết cấu, công trình bằng cách gắn đĩa đo nghiêng lên chúng và đo sự thay đổi độ nghiêng của đĩa từ đó tính toán độ nghiêng của công trình.

Ứng dụng Tiltmeter trong quan trắc công trình:

Tường chắn / Tường vây
 • Quan trắc chuyển dịch của tường chắn/tường vây
 • Quan trắc dịch chuyển của các công trình lân cận
Móng – Hố Đào
 • Quan trắc lún công trình lân cận do ảnh hưởng của việc thi công đào công trình.
Đập
 • Quan trắc nghiêng đập
Hạ mực nước ngầm
 • Quan trắc lún công trình trong quá trình hạ mực nước ngầm (ground consolidation)
Hầm
 • Quan trắc dịch chuyển do đào và xây dựng hầm
 • Hội tụ
 • Quan trắc nâng trong quá trình khoan phụt
Sạt trượt
 • Quan trắc độ ổn định của mái dốc
 • Quan trắc ảnh hưởng của mái dốc không ổn định gây ra
Đường ray
 • Quan trắc dịch chuyển của đường ray
Cầu
 • Chuyển vị của trụ cầu
 • Chuyển vị mố cầu
Ứng dụng Chi tiết Quan trắc
Kết cấu Tường chắn/Tường vây Nghiêng & uốn
  Cầu Nghiêng & uốn
  Cầu Nghiêng
  Thử tải Nghiêng & uốn
  Đường ray Nghiêng
Móng – Hố Đào Lún Nghiêng
  Tường chắn/Tường vây Nghiêng & uốn
  Nhà cao tầng Nghiêng
  Hạ mực nước ngầm Nghiêng
Hầm Lún Nghiêng
  Hội tụ Nghiêng
  Profile Nghiêng & uốn
Ổn định mái dốc Mái dốc Nghiêng
Đập Bê tông bề mặt Nghiêng
  Bê tông khối lớn Nghiêng
Gia cố nền Bớm vữa Nghiêng
 

Bình luận facebook