Dự án Đập, Thuỷ Điện
Geo Science chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc đo tự động và thủ công cho các công trình quan trọng như MRT, cầu, hầm, phần ngầm nhà cao tầng, đập, hồ chứa, cầu cảng - đê chắn sóng, thí nghiệm/thử tải cọc, lũ quét - lũ bùn đá, sạt trượt mái dốc.
Thủy điện Sơn La

Cấu hình hệ thống quan trắc tự động, hướng dẫn đào tạo chuyển giao phần mềm LoggerNet và Vistadatavision (VDV).

Chi tiết
Thủy điện Nam Vao 2

Công ty TNHH Geo Science cung cấp thiết bị và dịch vụ quan trắc biến dạng - ứng suất cốt thép thủ công kết hợp với bộ đo thủ công đa kênh Terminal Box và Handheld readout, chuyển vị đứng, ngang đỉnh đập.

Chi tiết
Hồ Chứa Nước Ngòi Giành

Dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1074/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ; phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4424/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017. Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành có tổng mức đầu tư 1.279 tỷ đồng

Chi tiết