CHO THUÊ THIẾT BỊ QUAN TRẮC
26/10/2020
866 views
Cho thuê các hệ thống thiết bị phục vụ quan trắc: 
  • Hệ thống đo thí nghiệm nén tĩnh tự động
  • Hệ thống quan trắc lún công trình
  • Hệ thống quan trắc nghiêng trong đất, tường vây, cọc khoan nhồi
  • Hệ thống quan trắc nghiêng công trình
  • Hệ thống quan trắc đo rung công trình
  • Hệ thống quan trắc đo áp lực đất, áp lực nước lỗ rỗng
  • Hệ thống phần mềm phục vụ quan trắc
Đặt dịch vụ
capcha