Dự án Đập
  • Tên dự án: Dự Án Hồ Chứa Nước Ngòi Giành
  • Thời gian bắt đầu: 2019
  • Thời gian hoàn thành: Đang thi công
  • Địa điểm dự án: Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Một số hình ảnh thực tế công trường: