Dự án Thí Nghiệm Cọc
  • Tên dự án: Dự án Vinasanfu Đình Vũ
  • Thời gian bắt đầu: 08/2019
  • Thời gian hoàn thành: 09/2019
  • Địa điểm dự án: Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng
  • Mô tả dự án: Dự án thí nghiệm cọc Vinasanfu
Chi tiết dự án
Hình ảnh thực tế đo tự động thí nghiệm  dự án thí nghiệm cọc Vinasanfu ở Hải Phòng.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức
Đơn vị tư vấn và cung cấp thiết bị và phần mềm: Công ty TNHH Geo Science